Shërbimet iTEAM

Ashtu si shumica e klientëve tanë, IT nuk është ndoshta profili kryesor i biznesit tuaj.
Duke u përpjekur vetë për të zgjidhur të gjitha sfidat e IT , mund të kthehet një humbje e madhe  në kohë, dhe aspekte të tjera të biznesit tuaj.
Më shpesh këto sfida përfundojnë me kosto që i tejkalojnë parashikimet fillestare.
Si furnizues të shumë markave kryesore të IT hardware & software në përdorim llojet më të mira për të siguruar klienteve tanë rezultatete, performancë, qëndrueshmëri të lartë si dhe kosto të ulëta duke lejuar Ju të fokusoheni në profilin kryesor të biznesit tuaj.
Nëse keni nevojë për ndihmë me një projekt të veçantë që përfshin IT Support & Consulting, ne jemi të gatshëm për të ndihmuar.
Ne kemi personelin dhe eksperiencën  në shërbimet  IT të Ndihmës dhe Konsultimit që të plotësojnë  Objektivat tuaj afat-shkurtër ose afat-gjatë.
Ne jemi në dispozicion jo vetëm për të ndihmuar në instalim, konfigurim, administrim të pajisjeve tuaja por kemi dhe aftësitë e nevojshme për të kryer ekspertizën dhe të ndihmojnë në përzgjedhjen dhe blerjen me kosto efektive.
Ne kemi aftësinë dhe njohuritë e fitura në vite për t'Ju asistuar dhe menaxhuar cdo lloj situatë, sado emergjente të jetë ajo, duke ju ndihmuar me efikasitet.