Administrim dhe Mirembajtje Sistemesh

Administrimi dhe monitorimi i sistemeve është një aspekt kritik për suksesin e operacioneve në më së shumtin e bizneseve.
Për shumë biznese kosto që lidhet me monitorimin dhe administrimin e këtyre sistemeve është e madhe.
iTEAM mund t'Ju shërbejë për të minimizuar këto kosto duke Ju ofruar 'Administrin dhe Mirëmbajtje të Sistemeve'.
Ne do te punojmë bashkë me Ju për të zhvilluar strategji efektive në administrimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve Tuaja.
Ne do të formulojmë një plan që plotëson kërkesat tuaja të biznesit për të siguruar që shërbimet tuaja janë duke operuar në aftësitë e tyre të larta dhe janë të mbrojtura nga një 'fail-over'.
Përveç kësaj, ne mund të zhvillojnë një backup-plan për të mbrojtur të dhënat tuaja në rast se sistemi bie.
 • Analizimi dhe evidentimi i problemeve të ndryshme
 • Ndërthurja e teknologjive të reja me atë ekzistuese
 • Kontrolli rutinë i sistemit dhe programeve
 • Dizenjimi i Backup-it të File-ve dhe aplikimeve
 • Testimi dhe aplikimi i update të sistemeve operative dhe ndryshimet e konfigurimeve
 • Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve dhe programeve të reja
 • Shtimi, heqja dhe updatimi i llogarisë së përdoruesve
 • Zgjidhja e problemeve të raportuara
 • Kontrolli i përdorimit të hapësirës së lirë
 • Kontrolli dhe mirëmbajtja e sistemeve operative
 • Instalimi, administrim dhe monitorimi Linux Operating Base Systems
 • Instalimi, administrim dhe monitorimi i Microsoft Windows Server
 • Implementim dhe administrim Active Directory
 • Implementim dhe administrim Domain Contrroller
 • Implementim dhe administrim File Server and FTP Server
 • Implementim dhe administrim WEB Server
 • Implementim dhe administrim DataBase Server
 • Implementim dhe administrim E-Mail Server
 • Implementim dhe administrim SharePoint Services
 • Implementim dhe administrim AntiVirus Server