Asistencë IT

Si furnizues të shumë markave kryesore të IT hardware & software ne përdorim llojet më të mira për të sigurar klienteve tanë rezultatete, performancë, qëndrueshmëri të lartë si dhe kosto të ulëta duke lejuar Ju të fokusoheni në profilin kryesor të biznesit tuaj.
Ne jemi në dispozicion jo vetëm për të ndihmuar në instalim, konfigurim, administrim të pajisjeve tuaja por kemi dhe aftësitë e nevojshme për të kryer ekspertizën dhe të ndihmojmë në përzgjedhjen dhe blerjen me kosto efektive.

Ne kemi aftësinë dhe njohuritë e fitura në vite për t'Ju asistuar dhe menaxhuar cdo lloj situate, sado emergjente të jetë ajo, duke ju ndihmuar me efikasitet.

Klientet tanë variojnë nga ata me një Desktop PC të vetëm, në kompani me 50-60 Desktop PC, Laptops, 4 - 6 Server dhe Workstation.

Secili prej tyre përballet me dinamika dhe probleme të ndryshme gjatë aktivitetit të punës.
 • Hardware Support
 • Software  Support
 • Instalim të Sistemeve Operative (Windows, Linux,  MAC) në Desktop PC, Laptop dhe Server
 • Konfigurim & Mirëmbajtje të Sistemeve Operative në Desktop PC, Laptop dhe Server
 • Aplikim i Programeve Open Source
 • Mbrojta me Anti-Virus/ AntiSpam/ AntiPhishing
 • Upgrade dhe Servis të Hardware në Server, Desktop PC dhe Laptop
 • Zgjidhjen e Problemeve të përgjithshme dhe Incidenteve Teknike
 • Data Recovery (Rikthim të dhënash të fshira)
 • HelpDesk
 • Menaxhimi i kostove të infrastrukturës së IT