eMarketing

“Pse” eMarketing është e njëjtë si për Marketingun në përgjithësi përmes metodave tradicionale, për të krijuar vëmendjen e një marke dhe produkteve për kompaninë tuaj, për të komunikuar me tregjet e synuar nga ju.
Qëllimi përfundimtar është “ të tërhiqen klientët për të blerë produktin tuaj”.

eMarketing përdor teknika të vecanta përmes internetit, i cili është një kanal  i madh për të arritur klientët tuaj potencialë dhe komponent kryesor i përpjekjeve të marketingut.

Online Marketing ka një kosto përgjithësisht më të ulët dhe më efektive për të arritur audiencë më të mëdha sec mund të arrihej nëpërmjet metodave tradicionale.

Ndër mënyrat më të përdoruara për  eMarketing është  E-Mail Marketing duke dërguar në postën  elektronike të gjithsecilit informacionin promovues të Markës apo Produktit tuaj.
Nëpërmjet kësaj mënyre keni mundësinë monitoroni e-mail të dërguara, të mbëritura , të lexuara nga marrësi.

Të tjera mundësi për   eMarketing   janë promocionet e vazhdueshme dhe shërbimet si:

  • Mobile Marketing
  • Search Engine Optimization (SEO)
  • Paid Search
  • Social Network Marketing  ( facebook , twitter .. )
  • Web Adsense
  • Online Video

Ky shërbim ofrohet nga ana e iTEAM me përkushtim të vazhdueshëm në mënyrë që biznesi juaj të arrijë qëllimin e tij nëpërmjet fushatave promovuese.

Databaza jonë përfshin më shumë se 250.000 email të shpërndara gjeografikisht në gjithë Shqipërinë.
Mbi 100.000 email janë posedues në Tiranë.
Kjo databaze është në përmirësim dhe shtim të vazhdueshëm...