Konsulencë IT

Zhvillimi i vazhdueshëm dhe dinamik i teknologjive të reja shkakton ndryshime në kompanitë të cilat kujdesen për konkurrencën dhe pozitën në treg.
Në mënyrë që të sigurohet një pozitë e lartë, menaxhimi i tyre përkrahet nga ana jonë në marrjen e vendimeve të rëndësishme në fushën e IT .
Nga ana jonë ofrojmë përvojën dhe aftësitë tonë.

Grupi ynë disponon njohuri të ndryshme në lidhje me teknologjitë më moderne të IT.

  • Kosulencë mbi një gamë të gjerë sistemesh dhe shërbimesh IT për projektim dhe implementim të tyre
  • Përgjigje të pyetjeve tuaja (teknike apo të përgjithshme)
  • Përgjigje dhe Kosulencë për ndryshimet apo invesitmet në sistemet tuaja kompjuterike, networking, Databazë etj
  • Rekomandime mbi sistemet teknologjike
  • Konsulencë mbi Kostot e Infrastrukturës IT
  • Vlerësim të sistemeve dhe shërbimeve aktuale të infrastrukturës IT
  • Sisteme dhe Shërbime të Komunikimit ( Internet / Intranet / Telephony)
  • Sisteme Virtualizimi të Server
  • Backup & Disaster Recovery Planning
  • Business Continuity Planning