Shërbime DynDNS

Ndërimi i IP në mënyrë të vazhdueshme nga ana e ISP kthehet në një problem për individët dhe bizneset të cilët kanë ngritur shërbime të ndryshme brenda rrjetit LAN dhe duan të kenë akses të përhershëm edhe kur ndodhen jashtë rrjetit (zyrave),  të kenë mundësi të aksesojnë dokumentat remote tek PC i zyrës apo shtëpisë, kontroll të kamerave  etj.

Këtë zgjidhje e mundëson shërbimi DynDNS me anë të cilit mundeni të keni akses të PC , kamera e shërbime të tjera  në shtëpi, zyre apo kudoqofte, pavarsisht ndërimit të IP.

Të gjitha pajisjet Router tashmë kanë të përfshirë në konfigurimet e tyre edhe lidhjen me shërbimin DynDNS i cili vjen në ndihmë të përdoruesit.

Shërbime të tjera të ofruara nga DynDNS janë:

  • Managed DNS
  • Email Delivery
  • Remote Access
  • Domain Services