Sisteme Sigurie (CCTV & IP Camera)

Siguria e aktivitetit dhe pronës tuaj nuk përbën vetëm mbrojtje nga ndëryrjet në sistem, virusimi apo dëmtimi i dokumentave dhe informacionit por edhe mbrojtje, siguri, monitorim dhe regjistrim të vazhdueshëm vizual të aktivitetit dhe pajisjeve të instaluara, gjithashtu dhe personelit.
Këto lloj sistemesh ju mundësojne të monitoroni dhe vështroni edhe gjatë kohës që nuk jeni prezent.
Nëpermjet Kompjuterit, Laptop, PAD apo SmartPhone dhe lidhjes në internet keni mundësinë të rrini të informuar se cfarë ndodh në aktivitetin tuaj.

Implementim, Instalim dhe Administrim të:
  • Sistemeve të Monitorimit dhe Rregjitrimit me CCTV apo IP Camera në DVR dhe NVR.
  • Sistemeve të Sigurisë të Centralizuara me sensore lëvizje / zjarri / temperature etj.