WebHosting and WebDesign

Ndërtimi i një faqe Interneti dhe të paturit një të tillë, është i rendësishem për një individ, biznes ( i vogël apo i madh), kompani apo organizatë.

Duke qënë të pranishëm ONLINE është mënyra më e mirë e prezantimit të aktivitetit nëpërjmet Emrit (Domain) tuaj.
Eshtë mënyra më e thjeshtë për të qënë prezent, për tu prezantuar dhe i arritshëm nga të tjerët.
Të paturit një Emër (Domain) dhe E-Mail personal tregon seriozitet në marrdheniet tuaja.
Tarifat dhe kostot efektive Ju mundësojne të përballoni një shërbim të tillë në ndihmë të biznesit tuaj.
 
Ndërtimi i website të ri mundësohet nga ana e ITeam me Joomla CMS si një nga Content Management System më popullore dhe më të sigurtë në fushën e CMS.
Disa avantazhet e këtij sistemi:
•    Eshtë sistem OpenSource dhe shume fleksibël ndaj kërkesave vizuale apo funksionale të një websiti.
•    Përdor teknologjitë e fundit të PHP dhe MySql duke i dhënë faqes një përgjigje të shpejtë pavarësisht përmbajtjes.
•    Ofron sigurinë maksimale nga sulmet e vazhdueshme të Hackerave.
•    Ofron një pafundësi Ekstensionesh, Templates, module dhe funksionalitete të gatshme opensource apo me pagesë që mund ti shtohen në cdo moment faqes.
•    Një panel Manaxhimi shumë lehtë të kuptueshëm dhe të përdorshëm nga Webmaster (me eksperience ose jo) nga ku mund të editohet/updatohet periodikisht faqja me materialin e ri tekst, foto apo video.

Ju ofrojmë shërbimin e hostimit të Website dhe Domain tuaj sipas kërkesës dhe nevojave duke nisur nga:
  • Hapësire - 3 Gb
  • Bandwidth  - 10 Gb / Muaj
  • E-Mail - 100 adresa
  • Databaza - 10 DB MySQL  (Backup & Restore të DB / default Backup i përjavshëm)
  • Akses të drejtpërdrejtë të DB
  • FTP account
  • Cpanel Management
  • Krijim, Dizenjim, Përmirësim, Përditësim në vazhdimësi të WebSite..!Tarifa dhe Kosto efektive të përballueshme nga cdo individ, biznes, kompani

Për klientet që dëshirojnë të kenë kapacitete më të mëdha sigurojmë Shared ose Dedicated Servers të optimizuar sipas kërkesës.