Administrim dhe Siguri Rrjeti

Mbajtja e një rrjeti efikas dhe plotësisht funksional është një detyrë e vështirë.
Një rrjet i mirë-mbajtur  lejon të punojmë pa probleme në kushte të vështira të një ngarkese të madhe.
Minimizon rrezikun për paralizuar komunikimin dhe aktivitetin e një kompanie.

Pavarësisht besimit të përbashkët, shërbimi i Sigurisë së IT nuk është thjesht një detyrë për mbrojtjen e infrastrukturës IT ndaj reziqeve të brendshme dhe të jashtme.Garantimi i sigurisë duhet të trajtohet si nje proces i cili konsiston në monitorimin e vazhdueshëm, menaxhimin e sigurisë dhe mbrojtjen e duhur ndaj rreziqeve.
  • Implementimi, instalimi, administrimi dhe monitorimi i Network dhe Sigurisë së tij
  • Instalimi, administrimi dhe monitorimi i Firewall
  • Instalimi, administrimi dhe monitorimi i MikroTik Routers
  • Instalimi, administrimi dhe monitorimi i WebProxy 
  • Monitorimi dhe Zbulimi i ndërhyrjeve në Sistem
  • Instalimi, administrimi, rikonfigurimi dhe monitorimi i pajisjeve aktive të rrjetit: Switch, Routers, Wireless etj
  • Implementim, administrimi të rrjetave LAN, WAN, Hybrid
  • Përditësimi i software dhe firmware të pajisjeve të rrjetit