Rregjistrim Domain

Ndërtimi i një faqe Interneti dhe të paturit një të tillë, është i rendësishem për një individ, biznes ( i vogël apo i madh), kompani apo organizatë.
Duke qënë të pranishëm ONLINE është mënyra më e mirë e prezantimit të aktivitetit nëpërjmet Emrit (Domain) tuaj.
Eshtë mënyra më e thjeshtë për të qënë prezent, për tu prezantuar dhe i arritshëm nga të tjerët.Të paturit një Emër (Domain) dhe E-Mail personal tregon seriozitet në marrdheniet tuaja.
Tarifat dhe kostot efektive Ju mundësojne të përballoni një shërbim të tillë në ndihmë të biznesit tuaj
 
  • Regjistrim të domaineve .com .co .org .net .info .biz .mobi   etj
  • Regjistrim të domaineve .al , com.al  etj
  • Transferim domaini
  • Rezervim domaini edhe kur është i zënë