iTEAM

Contact

Contact-image
Address:
Rr. “Muhedin Llagani”
Nd.2 H.5
Njësia Bashkiake Nr.7
Kodi Postar 1023
Tiranë Albania

Phone: +355 04 45 11 066

Mobile: +355 69 20 92 227

http://www.iteam.al

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.

Other information

Other information:

Përdorni informacionet më poshtë për të na kontaktuar.

ADRESA
Rr. “Muhedin Llagani” Nd.2 H.5 
Njësia Bashkiake Nr.7
Kodi Postar 1023
Tiranë

Tel:       +355 04 45 11 066
Mob:    +355 69 20 92 227
Email:         info@iteam.al
             support@iteam.al
Web:           www.iteam.al