Portofoli

Kujt i Shërbejmë
 
Klientët që i kanë besuar iTeam jo vetëm mirëmbajtjen dhe zhvillimin e pjesës së Teknologjisë e Informacionit por edhe Sigurinë e tij janë disa nga Kompanitë më prestigjoze e të mirënjohura në tregun shqiptar. Fryma reciproke e bashkëpunimit ka bërë që të jemi krah tyre në zgjidhjen e problematikave dhe zhvillimt të mëtejshëm të biznesit  duke qënë më tepër  si Partner e bashkpunëtor i tyre i ngushtë, e jo thjesht një marrdhënie e ndërtuar si  Ofrues Shërbimi - Klient.
Diversiteti i shërbimeve të ofruara nga iTeam është personalizuar nga secila këto kompani në sajë të profilit të biznesit të saj....më shumë..

Histori Suksesi
Suksesi ynë është lidhur ngushtë me Klientët tanë, kërkesat e tyre dhe sfidat për të realizuar projektet në kohë më të shkurtër e kosto efektive më të ulëta.
Ndër projektet e realizuar në kohë të kushtëzuar nga faktorë të jashtëm, si dhe ato të realizuar sipas kërkesave specifike nga ana e klientit do ti gjeni në linkun e mësipërm....më shumë..

Partnerët Tanë
Bashkëpuntorët tanë të ngushtë me të cilët kemi ndërtuar mardhënie reciproke besimi e bashkëpunimi janë kompani të mirënjohura gjerësisht në treg.
Eshtë e rëndësishme që në rrugën e biznesit dhe shërbimet e ofruara të mos jesh vetëm por të mbështetesh nga Kompani, Biznese, Administratorë, Specialistë, Individë  të aftë, korrektë, bashkëpunes....më shumë..