Histori Suksesi

Suksesi ynë është lidhur ngushtë me Klientët tanë, kërkesat e tyre dhe sfidat për të realizuar projektet në kohë më të shkurtër e kosto efektive më të ulëta.
Ndër projektet e realizuar në kohë të kushtëzuar nga faktorë të jashtëm, si dhe ato të realizuar sipas kërkesave specifike nga ana e klientit do të veconim si më poshtë:

                   
Projekti i VideoPresentation i personalizuar ,  transmetimi i video nëpërmjet PC .
    personalimimi i windows me logo, autologin etj
    FTP service
    personaliimi i WinMediaPlayer
    ndryshimi i playlist online
    skedulimi i playlist
Vitualizimi i Server dhe Sistemeve Kompjuterike
    WinServer 2008 / SQL 2008
    Linux Centos OS
Backup & Archive system
    Backup periodik i SQL & Data  (SQL online replication)
    Backup i Makinave Virtuale
    Mail Live Backup   
Ngritja e sistemeve virtuale dhe shërbimet si  ActiveDirectory / MailServer / DNS / FileServer /  SQL  etj
BitDefender Cloud Security for Endpoints
Mikrotik Firewall & WebProxy, PPTP Static Routing

                     
Sistem Backup  i Programit e Databazes Financiare
BitDefender Cloud Security for Endpoints

                    
Sistem Backup (paralel) i Programit e Databazës Financiare

                     
Sistem Backup (paralel) i Programit e Databazes Financiare