Rreth iTeam

Në aktivitetin e saj kompania ka si qëllim t'ju vijë në ndihmë të gjitha bizneseve pavarësisht aktivitetit të tyre në realizimin sa më mirë të gjithë procedurave operacionale ditore, duke lehtësuar sa më shumë punën nëpërmjet sistemeve të informatizuara.
Puna e kompanisë nisi nga dëshira dhe pasioni i një ekipi të arsimuar dhe kualifikuar në Shkencat Kompjuterike me qëllimin e vetëm për të realizuar sa më mirë kërkesat e tregut në këtë fushë.
Momentalisht kompania ka një experiencë të gjerë të fituar ndër vite në :
"        Support Hardware.
"        Support Software .
"        Manaxhim DataBase të cdo niveli dhe Platforme.
"        Analizë dhe Zhvillim Web-i.
"        Studim, Dizenjim dhe Implementim Network në cdo nivel (Kabllor,Wireles,VPN,GPRS, EDGE Communication).
"        Realizimin me përsosmëri të Backup dhe Disaster Recovery  të të dhënave në të gjitha nivelet
          hierarkike të sitemit në një kompani (Database, E-Mail,  të dhena nëpër kompjutera).
"        Analizim, Projektim, Implementim , Administrim sistemesh.
Duke qënë se shkencat komjuterike  janë gjithmonë në evoluim e sipër dhe kërkesa për ndryshime janë gjithmonë e më të medha specialistët tanë janë të trajnuar dhe vazhdojnë të trajnohen për të realizuar marrjen e Certifikatave të kualifikimit nga kompanitë më prestigjoze në botë në fushën Informatike.
Duke shpresuar që eksperienca, kualifkimet dhe dëshira jonë për ti ardhur në ndihmë biznesit tuaj, shpresojmë që të merrni në konsideratë kompaninë tonë për të bashkëpunuar me ju në mbarëvajtjen sa më të mirë të biznesit që ju drejtoni.