Sisteme Arkivimi

 …"Informacioni është një komoditet i cili ka një Cmim, ndaj duhet mbrojtur"...

Sigurohuni që të dhënat tuja të jenë të sigurta, të kopjuara e të siguruara sipas mënyrës së duhur.

….Të dhënat Tuaja janë Biznesi Juaj…..
 
Ju sigurojmë të dhënat tuaja nëpërmjet "Backup Plan" në mënyrë automatike duke i rregjistruar në më shumë se 1 vendodhje.
Edhe nëse më e keqja ndodh, të dhënat tuaja janë të sigurta dhe rikthehen sërish duke humbur një sasi minimale informacioni.

Instalim, konfigurim , administrimi i:
  • Network-attached Storage (NAS) për ruajtje të dhënash në Rrjet
  • Programe për Automatic Backup të Data (Copy, Incremential,  Differential etc)
  • Programe për Automatic Backup të DataBazave ( SQL2000/2005/2008, MySQL etj)
  • Arkivimi i Data në TAPE / DVD/ External HDD/ NetworkDrive/ remote FTP
  • Backup & Recovery Plan
  • E-Mail direct backup